działanie rewitalizacyjne i identyfikacja wizualna

 

tymczasowa, społeczna, ogólnodostępna galeria fotografii w zaniedbanym przejściu bramnym kamienicy pod adresem garbary 47 w poznaniu. 

 

inicjatory 2020 w kategorii 'inicjator nowatorski'
    wyróżnienie za najlepsze inicjatywy zrealizowane na rzecz                    poznania i jego mieszkańców.
 
 certyfikat 'dobrych praktyk' od miejskiego konserwatora zabytków
    za dbałość o estetykę starego miasta  w poznaniu i poprawę                jakości przestrzeni publicznej.
 
dary.
 
. współtwórca galerii
. identyfikacja wizualna galerii
. identyfikacja wizualna wystaw

. oznakowanie zewnętrzne

. plakaty wystaw

. grafiki do social mediów

galeria w bramie.

działanie rewitalizacyjne i identyfikacja wizualna

 

tymczasowa, społeczna, ogólnodostępna galeria fotografii w zaniedbanym przejściu bramnym kamienicy pod adresem garbary 47 w poznaniu. 

 
dary.
 
. współtwórca galerii
. identyfikacja wizualna galerii
. identyfikacja wizualna wystaw
. oznakowanie zewnętrzne
. plakaty wystaw
. grafiki do social mediów

galeria w bramie.

ilustracje,

plakaty.

 

 

plakaty. ilustracje.

okolicznościowe.

 

 

 

halo halo

pisz śmiało.

 

 

kontakt.

projektowanie

i skład.

 

 

książki. gry. katalogi. ebooki. broszury.

identyfikacja

wizualna.

 

 

marki. wydarzenia.