rób biznes.

facebook.

 

 

 

infografika.


podsumowująca działalność miejskiego ośrodka wspierania przedsiębiorczości działającego w ramach poznań biznes partner.

dary.

. infografika - koncept modułowy
. ilustracje
. plakat i wydruki wielkoformatowe
. grafiki do social mediów

poznań biznes partner.

infografika.

 

podsumowująca działalność miejskiego ośrodka wspierania przedsiębiorczości działającego

w ramach poznań biznes partner.

 
dary.
 
. infografika - koncept modułowy
. ilustracje
. plakat, wydruki wielkoformatowe
. grafiki do social mediów

poznań biznes partner.

zakres

. infografika

. dane

. print

. social media

dar. dla

. Miasto Poznań / Poznań Biznes Partner

 

autor

. Twój dar. Dariusz Zych

 

rok

. 2019

Infografika prezentująca działania Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania realizowa-nych w ramach Poznań Biznes Partner.

 

Infografika miała na celu pokazanie otwartości Miasta i wsparcia w two-rzeniu biznesu – Poznań jako miejsce dla biznesu. Infografika przystoso-wana do prezentacji zarówno w wersji cyfrowej jak i drukowanej na wyda-rzenie targowe Dni Przedsiębiorczości Poznań oraz w przestrzeniach bu-dynków urzędowych.

Podział zakresu prowadzonych działań na 4 platformy:

. Zrób pierwszy krok - doradztwo,
  szkolenia, sprawy urzędowe,

. Znajdź swoje miejsce - przestrzenie 
  dla biznesu,

. Współpracuj - coworking miejski,

. Rośnij w siłę – eventy biznesowe
  i finanse.

 

Zobrazowanie każdej z platform przy użyciu grafiki izometrycznej. Modułowość pozwala na prezento-wanie platform zbiorczo oraz odrę-bnie w różnych układach i konfigu-racjach.

 

Wymagana spójność z założeniami oficjalnej identyfikacji wizualnej Miasta Poznania.

zakres

. infografika

. dane

. print

. social media

dar. dla

. Miasto Poznań / Poznań Biznes Partner

 

autor

. Twój dar. Dariusz Zych

 

rok

. 2019

Podział zakresu prowadzonych działań na 4 platformy:

. Zrób pierwszy krok - doradztwo, szkolenia, sprawy urzędowe,

. Znajdź swoje miejsce - przestrzenie dla biznesu,

. Współpracuj - coworking miejski,

. Rośnij w siłę – eventy biznesowe i finanse.

 

Zobrazowanie każdej z platform przy użyciu grafiki izometrycznej. Modułowość pozwala na prezentowanie platform zbiorczo oraz odrębnie w różnych układach i konfiguracjach.

 

Wymagana spójność z założeniami oficjalnej identyfikacji wizualnej Miasta Poznania.

Infografika prezentująca działania Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania realizowanych w ramach Poznań Biznes Partner.

 

Infografika miała na celu pokazanie otwartości Miasta i wsparcia w tworzeniu biznesu – Poznań jako miejsce dla biznesu. Infografika przystosowana do prezentacji zarówno w wersji cyfrowej jak i drukowanej na wydarzenie targowe Dni Przedsiębiorczości Poznań oraz w przestrzeniach budynków urzędowych.

ilustracje,

plakaty.

 

 

plakaty. ilustracje.

okolicznościowe.

 

 

 

halo halo

pisz śmiało.

 

 

kontakt.

projektowanie

i skład.

 

 

książki. gry. katalogi. ebooki. broszury.

identyfikacja

wizualna.

 

 

marki. wydarzenia.