odwiedź.

www.

 

 

 

identyfikacja wizualna

 
autorskiej pracowni i galerii fotografii w Poznaniu przy ul. garbary 47 (patrz też Galeria w Bramie ). manufaktura uczestniczy w miejskim programie zaułek rzemiosła, zrzeszającym i wspierającym poznańskich rzemieślników.
 
dary.
 
. logo
. typografia
. piktogramy
. materiały promocyjne

. oznakowanie zewnętrzne

 

manufaktura obrazów.

identyfikacja wizualna

 

autorskiej pracowni i galerii fotografii w poznaniu przy ul. garbary 47 (patrz też galeria w bramie.) manufaktura uczestniczy w miejskim programie zaułek rzemiosła, zrzeszającym i wspierającym poznańskich rzemieślników.

 

dary.

 

. logo

. typografia

. piktogramy

. materiały promocyjne

. oznakowanie zewnętrzne

 

 

 

manufaktura obrazów.

zakres

. logo

. identyfikacja wizualna

. typografia

. piktogramy

. print

dar. dla

. Manufaktura Obrazów Pracownia
  i galeria fotografii

 

autor

. Twój dar. Dariusz Zych

 

rok

. 2020

Rebranding obejmujący zmianę logo
i identyfikacji wizualnej pracowni
i galerii fotografii Manufaktura Obrazów.

 

Zachowanie dotychczasowej nazwy, akronimu MO oraz wykorzystywa-nego dotychczas fontu.

Fotografia to światło. Zaproponowano zatem wprowadzenie światła w doty-chczasową formę akronimu i sygnetu, poprzez użycie obrysów w liternict-wie z otwartymi zakończeniami.

 

Obramowanie przywodzi na myśl skojarzenia związane z ramą obrazu/zdjęcia oraz miech tradycyj-nych aparatów fotograficznych.

 

Na bazie sygnetu opracowano serię dedykowanych piktogramów. Sygnet i akronim mogą być stosowane 
w oderwaniu od logotypu, którego typografia została zaprojektowana indywidualnie.

 

Miejsce działalności stało się także zalążkiem centrum działań związa-nych z procesem społecznej rewita-lizacji ul. Garbary w Poznaniu, o czym przeczytasz więcej tutaj i tutaj.

zakres

. logo

. identyfikacja wizualna

. typografia

. piktogramy

. print

dar. dla

. Manufaktura Obrazów Pracownia i galeria fotografii

 

autor

. Twój dar. Dariusz Zych

 

rok

. 2020

Fotografia to światło. Zaproponowano zatem wprowadzenie światła w dotychczasową formę akronimu i sygnetu, poprzez użycie obrysów w liternictwie z otwartymi zakończeniami.

 

Obramowanie przywodzi na myśl skojarzenia związane z ramą obrazu/zdjęcia oraz miech tradycyjnych aparatów fotograficznych.

 

Na bazie sygnetu opracowano serię dedykowanych piktogramów. Sygnet i akronim mogą być stosowane w oderwaniu od logo-typu, którego typografia została zaprojektowana indywidualnie.

 

Miejsce działalności stało się także zalążkiem centrum działań związanych z procesem społecznej rewitalizacji ul. Garbary
w Poznaniu, o czym przeczytasz więcej tutaj i tutaj.

Rebranding obejmujący zmianę logo i identyfikacji wizualnej pracowni i galerii fotografii Manufaktura Obrazów.

 

Zachowanie dotychczasowej nazwy, akronimu MO oraz wykorzystywanego fontu.

ilustracje,

plakaty.

 

 

plakaty. ilustracje.

okolicznościowe.

 

 

 

halo halo

pisz śmiało.

 

 

kontakt.

projektowanie

i skład.

 

 

książki. gry. katalogi. ebooki. broszury.

identyfikacja

wizualna.

 

 

marki. wydarzenia.